Na Home Page
Informace
Kontakty
 

ARP662A - Audio Remastering Processor - Rozjasněte své audionahrávky!
MC
s DPH bez dopravy
 
4xCINCH + nap. 2xpin5 - 30000110/120475 / 5 šš21-24V AC (nap. zdroj 230V)100x51x25(40)3600,-Objednat emailem

Přístroj ARP662 Vám dokáže přiblížit či vrátit původní zvuk nahrávky ze studia nebo na koncertě. Víte o tom, že vlivem nahrávacích zařízení a Vaší i sebekvalitnější reprodukční aparatury se původní zvuk více či méně vytrácí? Podobně jako na obraze či fotografii i ve zvuku dochází k rozostření, ztrátě jasu, kontrastu a potlačení jemných detailů. K původní podobě se lze dostat opačnou funkcí, to jest zostřením a rozjasněním. Procesor dokáže eliminovat fázové zkreslení reprosoustav. Ačkoli si processor nic nevymýšlí, zvuk bude bohatší o jemné detaily, které jste předtím nezaznamenali, nebo» došlo k jejich potlačení průchodem zvuku někdy až zbytečně složitými obvody nahrávací i reprodukční aparatury.
Technicky znalým posluchačům můžeme charakter vlivu procesoru na zvuk přirovnat k rozdílu mezi klasickými magnetodynamickými a elektrostatickými sluchátky poskytujícími detailnější a vzdušnější přirozený poslech. Míra vlivu procesoru je však větší a navíc nastavitelná. Chcete vrátit zvuku to, co mu vzala nedokonalost systémů CD, MC, MD a ještě více DVD nebo MP3..., kde processor obnoví potlačené harmonické frekvence? Víte, že ekvalizery a podobná zařízení sice dodají zvuku jiný, subjektivně třeba i lepší charakter, avšak od původního ještě více vzdálený?
Náš processor narozdíl od ekvalizéru téměř neovlivňuje frekvenční charakteristiku, ale velmi složitě a inteligentně pracuje s takzvanou obálkou či obrysem audiosignálu.

Budete mít dojem, že jste si právě vyčistili uši.
Budete si myslet, že zvuk slyšíte z audioaparatury vyšší třídy.



Možná něvěříte, jako většina zákazníků, než si však přístroj vyzkoušeli.
Vyzkoušejte si jej i Vy nezávazně a v klidu na své aparatuře a svých nahrávkách, zaručujeme možnost vrácení během 14 dní!
Podle současných výsledků si ARP662 objednávají zákazníci spíše než z reklamní kampaně na doporučení spokojených majitelů.
U pokojového poslechu s nižší hlasitostí budete mít subjektivní pocit vyšší hlasitosti a čitelnosti při zachování neagresivity a příjemnosti.

ARP662 není ekvalizer, ale inteligentní audio procesor, téměř neovlivňující kmitočtovou charakteristiku, ale složitě a inteligentně pracující s ?obálkou? audiosignálu.
Rozjasní zvuk, zvýší jeho barevnost, zvýrazní nejjemnější detaily (harmonické složky signálu - barvu nástrojů) a eliminuje fázové zkreslení.
Nejvíce se projeví u akustických nástrojů a zpěvu, dojem se výrazně přiblíží přirozenému živého zvuku na koncertě.
ARP662 se zapojí mezi zdroj audio signálu a nf zesilovač (nebo do vstupu/výstupu jako externí ekvalizer, magnetofon apod.). Vestavěná je oddělená regulace procesorování basů (low processing), středních, vyšších a vysokých tónů (high processing) s optimálním kmitočtovým rozdělením a charakteristikami optimalizovanými pro každé pásmo zvláš».

ARP662 je vybaven precizními stereokonektory (2x pár CINCH) a příslušenstvím je napájecí zdroj. Připojení k audioaparatuře je tedy běžnými kabely 2xCINCH.
Precizní HighEnd provedení - skříňka z AL eloxprofilu
ARP662A - stříbrno/zlaté provedení
ARP662B - černo/zlaté provedení

Propracovaná konstrukce zaručuje maximální spolehlivost, stabilitu funkce a parametrů a poskytuje malé rozměry přístroje. Těchto vlastností je dosaženo použitím hybridního zákaznického integrovaného obvodu (processoru).
Jsme přesvědčeni, že ARP662 převýší Vaše očekávání a již jej nikdy nevyřadíte z Vaší audioaparatury.

Popis funkce:
Processor ARP662 dokáže doslova neuvěřitelně rozjasnit jakoukoli audionahrávku z jakéhokoli media.
ARP662 není ekvalizer, ale inteligentní analogový audio procesor, velmi složitě a inteligentně pracující s ?obálkou? audiosignálu. Processor ARP662 zvuk neznehodnocuje, jako přístroje typu ekvalizer, DSP procesor apod. zvláště při nesprávném nastavení.
Z principu při zpracování zvuku reprodukční audioaparaturou (zdroj signálu, zesilovač, reproduktory), ale i nahrávací aparaturou ve studiu dochází k určité degradaci původního zvuku. Stupeň degradace je dán kvalitou audioaparatur i prostorem, kde k reprodukci dochází.
Processor je svými špičkovými parametry vhodný jak pro levné audioaparatury tak i pro High End systémy. Velký přínos má ARP662 také pro komprimované nahrávky v systémech MP3, WMA, DVD a dalších formátů, kterým dodá původní jas a brilanci před komprimací. Z principu komprimace (některé detaily jsou úplně vypuštěny), však není možné vrátit nahrávce vše (to, co chybí), ale jen detaily, které jsou pouze potlačené.
Pro přizpůsobení procesoru ke každé audioaparatuře je přístroj ARP662 vybaven oddělenou regulací stupně procesorování hlubokých tónů, středů, středních výšek a výšek. Regulací vlastně nastavíte úroveň mezi ideálním zvukem (původním, živým) a zvukem bez procesoru při reprodukci na Vaší audioaparatuře. Tento rozdíl zavisí právě na kvalitě nahrávací (při pořizování nebo zpracovávání nahrávky) a přehrávací audioaparatury při reprodukci.
Processor ARP662 rozjasní zvuk, zvýší jeho barevnost, zvýrazní nejjemnější detaily (harmonické složky signálu - barvu zvuku) a eliminuje fázové zkreslení, které vzniká v reprosoustavách. Při reprodukci dochází běžně ke vzájemnému zpoždění jednotlivých složek (základní složky, harmonické složky). K posluchačovu uchu se dostane jedna složka dříve, než druhá proti originálnímu zvuku. Dochází ke změně fáze a amplitudy jednotlivých složek, což se nazývá ?zkreslení obálky?.
Processor ARP662 provede fázovou korekci vysokých frekvencí 1,25 - 30 kHz, které obsahují právě harmonické složky. V processoru se akustické pásmo rozdělí do čtyř jednotlivých pásem 5Hz - 125Hz, 125Hz - 1,25 kHz, 1,25 kHz - 12,5 kHz a 12,5 kHz - 30 kHz. Jednotlivá pásma jsou procesorována jednotlivě a mají charakteristiky optimalizovány podle fyzikálních vlastností daného kmitočtového pásma (eliminace fázového zkreslení, zvýraznění harmonických složek - detaily a barva zvuku). Procesor má v každém pásmu nastaveno jiné zpoždění, vlastnosti filtrů, a zesílení tak, aby výsledná kmitočtová charakteristika byla maximálně rovná. Processor ARP662 pracuje optimálně u všech pracovních úrovní signálu, tedy i při minimální hlasitosti, bez slyšitelného přidání šumu. Pásma nejsou rozdělena nikterak násilně a dojem z výsledného zvuku je absolutně přirozený. Nic nepřebývá, nic nechybí, zvuk je pouze jasnější a barevnější a přirozenější.
Regulace procesorování je rozdělená do dvou pásem (skupin). Regulátor Low Processing nastavuje úroveň procesorování pásma 5Hz - 125Hz a regulátor High Processing reguluje úroveň procesorování všech tří zbývajících pásem najednou 125Hz - 30kHz. Sloučení regulace tří pásem do jednoho regulátoru se ukázala v praxi jako naprosto vyhovující pro snadné nastavení bez měřících přístrojů a to jak pro domácí, tak i pro studiové použití. Nastavení těchto tří pásem jednotlivými regulátory byla v praxi na jakékoli aparatuře téměř stejná a proto je zjednodušeno do jednoho regulátoru.
Processor ARP662 je aktivován jedním tlačítkem bypass. Ve vypnutém stavu (zatlačené tlačítko) je ARP662 pro audiosignál průchozí (obchvatem - bypass) bez jeho jakéhokoli ovlivnění zvuku.
Processor ARP662 je napájen externím napájecím zdrojem z důvodu co největšího odstupu rušivých produktů z elektrické sítě. Napájecí napětí je poměrně vysoké 21-24 AC nebo DC 28-30V. Tomu je tak ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že v processoru je vestavěný stabilizátor napětí, který zajiš»uje stejné vlastnosti processoru i při změně napětí v elektrické síti a dokonale potlačuje sí»ový brum. Druhým důvodem vyššího napájecího napětí je nutnost zpracování i těch nejvyšších úrovní audiosignálu. To proto, aby nedocházelo ke zkreslení amplitudových špiček a aby i u těchto vysokých amplitudových úrovní byla funkce procesoru dokonalá. Příslušenstvím processoru ARP662 je napájecí zdroj.

Pro Vaši představu jsme připravili ukázky nahrávek. Nahrávky označené ...0 znamená původní zvuk, označení ...1 označuje zpracovaný zvuk processorem s oběma regulátory na středu dráhy. Ukázky označené ...2 jsou zpracované processorem s oběma regulátory na maximum. Nahrávky jsou ve formátu wav, 44,100 kHz, stereo (plná CD kvalita). Při konverzi do MP3 a nebo podobného formátu by kvalita a tím i vliv processoru byl nižší. Proto mějte trpělivost ve stahování těchto souborů, které Vám ukáží, co ARP662 umí.

Saltarello0.wav

Saltarello1.wav

Saltarello2.wav

A přeci jen pro ty zájemce, kteří mají pomalé připojení k síti máme výše uvedené ukázky v MP3 formátu (256k Bit/s, 44,100 kHz, stereo). Upozorňujeme však, že kvalita těchto ukázek je vzhledem ke kompresi nižší.

Saltarello0.mp3

Saltarello1.mp3

Saltarello2.mp3

Můžete si prostudovat také návod, který je zde k dispozici ve formátu pdf (pro Adobe Acrobat).

ARP662navod.pdf

ARP662 byl testován několika nezávislými odborníky a redakcemi časopisů (Audio, Computer...). Jednu z recenzí na internetu jsme našli na stránce www.bod.cz
Najděte další recenzi a nebo si udělějte svoji!

Vynikající nejen doma, ale i v kavárnách, barech, diskotékách, klubech.... - všude tam, kde je reprodukována hudba - oceníte Vy i Vaši zákazníci. Vhodné i pro zvýšení srozumitelnosti řeči - konferenční místnosti, sály apod.
K dispozici je bateriová verze pro přenosné CD, MD, MC přehrávače na sluchátka, verze do automobilu a vestavný modul (do zesilovačů, počítače atd.) a pro hudebníky a zvukaře profesionální verze v rackové skříni.

Další podrobnosti o této novince budeme uveřejňovat na základě Vašich dotazů.

Vyzkoušejte si jej i Vy nezávazně a v klidu na své aparatuře a svých nahrávkách, zaručujeme možnost vrácení během 14 dní! Záruka vrácení peněz platí pro zásilkovou službu firmy Correct electronic s.r.o. U ostatních prodejců možnost vrácení nutno dohodnout individuálně.

Prodejci
Brno LUKA - elektro s.r.o., Radnická 9, Tel. +420 542 214 101, +420 606 733 803
České Budějovice Kontakt elektronik spol. s.r.o., U Stromovky 28, tel. 386 356 001, mobil 603 502 905, fax 387 316 174, shop@kontakt-cb.cz
Hradec Králové TESTAR, Okružní 1144, tel.495541887, testar@seznam.cz
Pardubice SEC ELECTRONIC, Dražkovice 155, Pardubice, Tel. 466301331, mobil 603 245 230, fax 466 301 332, sec@pce.cz
Kladno Obchodní centrum Otta, Váňova 664, 27201, Kladno, Tel.: +420 312 24 25 94
Praha Hifi Store s.r.o., Na Příkopě 25, Praha 1, Tel. +420 221 967 220
Praha Watt & Decibel - Palác Flóra, Vinohradská 149, Praha 3, Tel./FAX +420 255 742 034, +420 255 742 035
Sokolov Sokolovská Elektrofirma s.r.o., Rolnická 656, Praha 1, Tel. +420 352 350 026, +420 603 521 843

Nabídka pro další zájemce o obchodní zastoupení
Máte-li obchod s elektronikou (případně jen s částí našeho sortimentu např. autoelektronikou apod.), máme pro Vás výhodnou nabídku obchodního zastoupení, které chceme zřídit v každém městě ČR. Rádi Vám zašleme smlouvu a další podmínky prodeje. Kromě zvýhodněných cen budou mít tito prodejci uvedené adresy, tel. spojení a další údaje na této stránce, včetně informace o prodavaném sortimentu. Tyto informace budeme zákazníkům podávat i telefonicky.