Na Home Page
Informace
Kontakty
 

DVF772 - Digital Video Fader & Synchro Separator - stmívání a korekce nahrávky na VHS, DVDR (Video, S-Video, RGB) + napáječ
konektory kmit. rozsah video [MHz] vst./výst. imp. V [ohm] vst. / výst. úr. video [V] km. rozsah audio [Hz] vst./výst. imp. A [kohmů] vst./výst. úr. audio [V] nap. napětí [V] odběr proudu [mA] rozměry bez konektorů a ovl. prvků [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
2xSCART, 2xCINCH, nap.5,5/2,1neomezen75 / 751 šš / 1 ššneomezenneomezenaneomezena12V stabilizovanýchcca 4095x80x353890,-Objednat emailemNovinka Digital Video Fader DVF772 je již v prodeji.
Můžete si stáhnout podrobný manuál DVF772 návod ve formátu pdf

Zálohujete si své starší nahrávky z VHS, S-VHS, videokamery, DVD na rekordér jakéhokoli formátu?

Vaše původní nahrávka nemá požadovanou kvalitu, barevnost či další parametry a stabilitu?

Nedaří se Vám kvalitně pořídit nahrávku z VHS kazety, z DVD či analogového i digitálního satelitního nebo pozemního přijímače TV na VHS (S-VHS), DVD, HDD, DV rekordér či jiné nahrávací videozařízení? Rekordér Vám odmítá funkci record nebo je nahrávka nekvalitní (nestabilita, kroucení, trhání obrazu, či kolísání jasu), případně je proveden záznam "prázdné obrazovky"?
Synchronizace videosignálu je poškozena. To může být způsobeno dlouhými kabely, nekvalitní nahrávkou atd. V některých případech nastávají uvedené problémy nejen při záznamu na rekordér, ale již při pouhém sledování původního originálního videozáznamu na TV monitoru.

Chcete vytvářet barevné efekty nebo plynule ztmavit obraz na začátku, v průběhu či na konci nahrávky?

Potřebujete pro připojení k přístroji oddělený výstup synchronizace videosignálu? (pro monitory, střihové pulty apod.)

Použijte Digital Video Fader DVF772!

Vlastnosti a možnosti DVF772:


Digital Video Fader a Color Corrector
Umožňuje regulovat jednotlivé základní barvy RGB.
Malými potenciometry (fadery) můžete vyvážit "bílou" či nastavit přirozenou "pleťovou barvu". Barvy můžete však také různě stmavovat fadery a zobrazit jen jednu či dvě nebo všechny v různých úrovních apod. Tak lze plynule nastavovat obraz například jen modrého nádechu a přejít třeba do červeného. Toto vše nastavíte v reálném čase, jednoduše, rychle a plynule.

Pomocí DVF772 upravíte barvy obrazu nahrávek například z VHS kazet či z videokamery při archivaci na DVD R, nebo na HDD, DV apod.
Jednoduše kdykoli vytvoříte základní barevné efekty. Například na konci videonahrávky plynule obraz přesunete do jednobarevné podoby a poté stmavíte pomalu do černa. Záleží jen na Vašich představách a nápadech.
Při připojení DVF772 k přístrojům formou přenosu videosignálu Video (CVBS) nebo S-Video (Y/C) lze potenciometrem (faderem) označeným Y (jasová složka) obraz stmavit při zachování synchronizační složky s úrovněmi a ostatními parametry přesně dle TV normy. Obraz tedy bude stabilní při jakékoli nastavené úrovni jasu obrazu.
Při připojení typu Video a S-Video přístroj DVF772 neumožňuje regulovat jednotlivé barvy RGB a naopak při připojení formou RGB není možné regulovat jas obrazu a stmavovat obraz faderem Y. Je to možné pouze fadery RGB postupně jednotlivé základní barvy RGB či najednou.
Pozor: Digital Video Fader DVF772 neumožňuje barvy RGB mixovat s jejich prohozením. Takových neomezených možností lze dosáhnout jen přístrojem RGB Kaleidoskop RGB K336, který navíc umožňuje obousměrnou konverzi formátů videosignálu Video (CVBS), S- Video, RGB a naopak a další možnosti úprav obrazu. RGB K336 obsahuje kompletní dekodéry a kodéry obrazu a jeho složek.

Synchro Cleaner
Máte problémy se zálohováním Vašeho archivu VHS či DVD nahrávek na VHS (S-VHS), DVD nebo HDD rekordér, který odmítá nahrávat se zobrazením nápisu "No record" apod. či nahraje prázdnou černou (šedou, jenobarevnou plochu) obrazovku a nebo se obraz kroutí a poblikává? To vše plně odstraní obvod „Synchro Cleaner“ vestavěný v DVF772. Ten velice přesně vyčistí a opraví synchronizační složku.
Synchro Cleaner pouze synchronizační složku opraví, ale nevytváří novou. Zcela novou synchronizační složku vygeneruje přístroj RGB Kaleidoskop RGB K336 s přesným časováním synchroimpulsů a úrovněmi dle TV normy. Tak lze dosáhnout ještě lepších výsledků (stability obrazu, eliminaci poruch a chyb a dalších problémů se záznamem videosignálu) a to i u více poškozených videosignálů, kde již pouhé vyčištění a oprava synchronizační směsi videosignálu pomocí DVF772 nepomůže.

Synchro Separator
Vyčištěná a opravená synchronizační složka je k dispozici na výstupech V (vertikální synchroimpulsy) a H/V (kompletní synchronizační směs) s přesně odstraněnou obrazovou složkou. Výstupy jsou v úrovni TTL (0/5V) a jsou využitelné k připojení monitorů, střihových pultů, synchronizérů pro synchronizaci s dalším videosignálem např. z bezpečnostní kamery a dalších přístrojů, které potřebují vedle klasického videosignálu ještě oddělené výstupy synchronizační složky.

Obvody a funkce Synchro Cleaner, Synchro Separator a přesné vyříznutí obrazové složky ze synchronizační složky videosignálu pro stmívání obrazu jsou řízené procesorem.

SDS - Super Digital Synchro funkce je dosažená použitím procesorem řízené synchronizace s videosignálem pro dokonalou funkci obvodů Videofader a Synchro Cleaner. Znamená to, že nemohou vzniknout problémy s nepřesně vyříznutou obrazovou informací, jejíž úroveň je stmavována regulátory. Problémy s nepřesností jejího střihu (oddělení přesně před a za synchroimpulsem) by byly příčinou trhání, kroucení či jiné nestability obrazu. V jakékoli úrovni stmavení obrazové informace musí zůstat synchronizační složka neporušena. Právě to je úkol přesného načasování střihu obvodem SDS.

TTI - Time Trip Immunity tato funkce znamená, že software v procesoru zajišťující synchronizaci počítá s tzv. časovou chybou videorekordérů (u DVD přehrávačů a digitálních videorekordérů se nevyskytuje). Tak se nazývá chyba v délce jednotlivých TV řádků. Rozdíl v rozdílné délce TV řádků samozřejmě pouhým okem nepostřehneme. TV přijímač se s touto chybou vyrovná. Rozdíl v délce TV řádků je větší, čím méně kvalitní je videorekordér. Pokud by tato vlastnost byla opomíjena, mělo by to za následek neslučitelnost videofaderu s některými videorekordéry a výše popsané problémy s nestabilitou obrazu atd. vlivem nepřesného vyříznutí synchronizace od obrazové informace (uříznutí části synchroimpulsu či naopak zbytek obrazové informace, která by rušila stabilitu obrazu). Řez musí být velice přesný - rozhodují jednotky mikrosekundy. Procesor vestavěný ve videofaderu se synchronizuje s každým TV řádkem samostatně. To znamená, že rozdíl v délce TV řádku nemá vliv na přesný střih.

Přístroj DVF772 je vybaven indikací funkce pomocí pěti LED kontrolek. Čtyři červené a modrá LED RGB.
LED kontrolky DROPOUT Up a DROPOUT Down indikují rušení v oblasti synchronizace a v oblasti obrazové informace, přítomnost teletextu, VPS a dalších informací. Budete mít tedy možnost sami posoudit, jestli jsou přítomny tyto informace, ale také zda je synchronizace videosignálu poškozena, zvlněna či jinak neodpovídá TV normě.
LED kontrolka VIDEO informuje o přítomnosti videosignálu na vstupním konektoru DVF772 a modrá LED kontrolka RGB indikuje formát vstupního videosignálu ve formě RGB. Kontrolka LED POWER informuje o napájení přístroje.

DVF772 je vybaven konektory 2x SCART pro vstup a výstup videosignálu Video, S-Video, RGB a 2x CINCH pro výstupy synchronizační složky a standardním napájecím konektorem. DVF772 dokáže zpracovat videosignál v podobě Video (kompozitní, CVBS), S-Video (Y/C) a také v podobě RGB (přenos jednotlivých barev a synchronizace zvlášť). Přenos videosignálu v RGB je nejkvalitnější analogový přenos. Při něm jsou vyřazeny z činnosti kodéry a dekodéry barev a další obvody v přehrávači, rekordéru a TV monitoru. Tyto obvody při propojení Video nebo S-Video mají podstatný vliv na kvalitu obrazu a dle kvalitativní třídy přístrojů obrazaaaaaaaaaaaaaaaaz více či méně zhorší, vždy však podstatně. Přgnálu v podobě RGB oproti S-Video stoupne kvalita obrazu (v závislosti na kvalitativní třídě přístrojů) většinou ještě více než v porovnání Video/S-Video. Kvalitativní rozdíly lze procentuálně vyčíslit přibližně takto: Jestliže je Video/RGB = 100% zlepšení, potom je Video/S-Video = 30-40% zlepšení a S-Video/RGB = 60-70% zlepšení. Vyšší kvalita se projeví ostřejším obrazem a věrnějším podáním barev (ostřejší a méně prolínající se přechody barev a nižší šum v barevných plochách).
Pro připojení DVF772 v režimu RGB je nutno použít kabely SCART/SCART. V režimu S-Video je možno použít kabely SCART/SCART nebo SCART/MiniDin+CINCH a v režimu Video kabely SCART/SCART nebo SCART/CINCH.
DVF772 audiosignály v konektoru SCART propustí bez jakéhokoli vlivu. V konektorech SCART jsou audiosignály a ostatní povelové kanály pouze propojeny (vstup/výstup). Tyto kanály jsou dokonale odstíněné vzájemně i od zpracovávaných videosignálů.

Používejte jen precizních AV kabelů aby nebyly zbytečně degradovány vlastnosti DVF772 vlastnostmi levných nekvalitních AV kabelů (vzájemné pronikání signálů nekvalitním el. stíněním, špatným kontaktem nekvalitních konektorů na kabelech apod.) I na kabelech záleží!!!

Přístroj je vyroben nejmodernější technologii výroby na automatické lince SMT (povrchová montáž). DVF772 je vestavěn do plastového pouzdra. Firmware v processoru je možné přeprogramovat u výrobce dle budoucího vývoje techniky.

V balení a ceně je zahrnut napájecí zdroj S12DC01S

Důležité upozornění!!!
Upozorňujeme, že jakékoli šíření a kopírování originálních videokazet a DVD disků a jejich kopií zhotovených pomocí přístroje DVF772 v rozporu s právě platným autorským zákonem a jeho novelami je zakázáno a může být stíháno podle zákona!!! Ve vlastním zájmu si před použitím média (CD, DVD, VHS…) prostudujte právě platný autorský zákon včetně všech jeho novel a doplňků!!!
Tímto upozorněním se zbavují výrobce a prodejci přístroje DVF772 odpovědnosti za případné škody a postihy zneužitím přístroje DVF772 k šíření kopií nahrávek.


Máte-li zájem o nezávazné předvedení DVF772, či vyzkoušení s 14 denní zárukou možností vrácení, zavolejte nám na 606 28 28 00 - nonstop. Nebo nás kontaktujte na: connect@correct.cz

Pomozte nám s vytvořením rubriky "nejčastější otázky" - pište je na: connect@correct.cz Nejzajímavější a nejčastější zde uveřejníme. Za jakékoli dotazy a připomínky velice děkujeme.

Těšíme se na Vás a na Vaše otázky a věříme, že se Vám novinka DVF772 bude líbit a splní Vaše požadavky.

Děkujeme za pochopení a za další návštěvu těchto stránek.


Obrázek2