Na Home Page
Informace
Kontakty
 

IRS1.1 - Anténní pasivní relé ovládané jakýmkoli IR dálkovým ovládáním
konektory km. rozsah [pásmo/MHz] útlum - zap. stav [dB] útlum - vyp. stav [dB] nap. napětí [V] odběr proudu [mA] rozměry bez kon. [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
3x F47-860< 1> 4012 po koax. kabelu20-4069x69x32699,-Objednat emailem

Rel je ureno pro pepnn dvou TV nebo VKV FM antn pomoc jakhokoli dlkovho infra ovldn (nap. k TVP, videorekordru, satelitu, hifi vi atd.). Rel je vtinou jedinm eenm pi spojen dvou antn s mnoha obsazenmi kanly nap. spolen TV antny i zsuvky kabelov TV s individulnm antnnm rozvodem, kde pro velk poet kanl asto blzko u sebe i stejnch, nen mono slouit signly psmovm ani selektivnm sluovaem, vzhledem k monosti vzjemnho ruen kanl. Nabz se tak vyuit rel nap. pro spojen antnnho systmu s kamerovm systmem. Potom je mon kdykoli pepnout z TV vysln na signl z kamery i vce kamer pro kontrolu objektu. Rel tohoto typu je pasivn (signl nezesiluje), pro zeslen signlu je teba pout antnnch zesilova. Rel je prchoz pro napjen antnnch zesilova do obou vstup rel pes vestavn spnae. Maximln proud pro napjen zesilova je 0,5 A, co pln postauje, napt je max. 12 V / ss.
Rel se pepn pomoc jakhokoli dlkovho infra ovladae a to jakmkoli jednm tlatkem na ovladai, kter nem v danm okamiku pepnn dn vliv na funkci pvodn ovldanho pstroje. Toto tlatko stisknete a drte tak dlouho, a rel pepne na druh vstup. Stav pepnut signalizuje erven kontrolka LED. lut kontrolka LED signalizuje pjem IR signlu z dlkovho ovladae. Rel m vestavn obvod, kter spolehliv odstran nedouc pepnut rel pi ovldn pstroj dlkovm ovladaem a je aktivn pouze na del neperuovan stisknut tlatka (cca 6 sekund). Rel je napjeno ze zdroje pro napjen antnnch zesilova po koaxilnm kabelu. Napjec vhybka zdroje se pipoj mezi vstup rel a vstup TV nebo rozhlasovho pijmae. Pokud bude antnn zesilova pipojen pouze do jednoho vstupu je nutno spna nap. napt vstupu rel, do kterho nebude pipojen zesilova nastavit do polohy vypnuto aby nedolo ke zkratu napjecho napt o symetrizan len u antny. Pku spnae nastavte otvorem pomoc malho roubovku do polohy smrem od konektor tzn. poloha "vypnuto". POZOR: V ppad dlouhodobjho zkratu na vstupu rel pi zapnutm spnai prchodnosti nap. napt hroz pokozen napjecch obvod v rel. Na pokozen rel tmto zpsobem se zruka nevztahuje. Proto ped pipojenm napjecho zdroje k rel dkladn pekontrolujte polohu spna prchodnosti a koaxiln kabely, zda nedolo ke zkratu. Z vroby jsou spnae nastaveny do polohy "vypnuto".
Proudov odbr rel je velmi mal a proto podstatn napjec zdroj nezat.
Je mono tak pout vce kus rel tohoto typu, zapojench sriov pro pepnn vce antn. Umstit je vak nutno kad na jin msto a potom pi pepnn rozliit rel namenm dlkovho ovladae. idlo dlkovho ovldn m mal pjmov hel (cca 30 stup). Rel jsou vyrobena s pouitm nejmodernj technologie SMT, kter zaruuje maximln spolehlivost, stlost parametr a vborn vf vlastnosti.
K napjen rel IRS1.1 a zesilova ped rel pipojench je mono pout zdroj s napjec vhybkou z na produkce. Typ volte podle celkovho odbru antnnch zesilova a rel.
Rel je vestavno v krabice z plastu s vnitnm pokovenm. K pipojen rel pouijte koaxiln kabel a roubovac konektory 75 ohm typu F.