Na Home Page
Informace
Kontakty
 

RGBK336 - RGB Kaleidoskop - multikonvertor CVBS/YC/RGB, colormix & corrector, synchronize repairer
konektory kmit. rozsah video [MHz] vst./výst. imp. V [ohm] vst. / výst. úr. video [V] vst./výst. imp. A [kohmů] nap. napětí [V] odběr proudu [mA] rozměry bez konektorů a ovl. prvků [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
2xCINCH/2xSVideo/2xSCART, nap.5,5/2,10-1075 / 751 šš / 1-2 ššneomezen / SCART audio propojen12V stabilizovanýchcca 400160 x 106 x 355980,-Objednat emailem

Novinka RGB Kaleidoskop RGBK336 je již v prodeji. Vzhledem k častým dotazům a požadavkům byl přístroj upraven i pro systém NTSC a proto se nástup na trh opozdil. Věříme však, že právě toto zájemci ocení. Cena zůstala nezměněna.
Můžete si stáhnout podrobný manuál RGB K336 návod ve formátu pdf

Potřebujete při propojování AV přístrojů změnu formátu připojení videosignálu Video na S-Video nebo RGB či naopak?

Zálohujete si své starší nahrávky z VHS, S-VHS, videokamery, DVD na rekordér jakéhokoli formátu?

Vaše původní nahrávka nemá požadovanou kvalitu, barevnost či další parametry a stabilitu?

Potřebujete změnit původní obrazové parametry videosignálu?

Chcete vytvářet barevné a jasové efekty v reálném čase a oživit tak svoji nahrávku, pozvolna ukončit apod?

Nedaří se Vám kvalitně pořídit nahrávku z VHS kazety, z DVD či analogového i digitálního satelitního nebo pozemního přijímače TV na VHS (S-VHS), DVD, HDD, DV rekordér či jiné nahrávací videozařízení? Rekordér Vám odmítá funkci record nebo je nahrávka nekvalitní (nestabilita, kroucení, trhání obrazu, či kolísání jasu), případně je proveden záznam "prázdné obrazovky"?
Synchronizace videosignálu je poškozena. To může být způsobeno dlouhými kabely, nekvalitní nahrávkou atd. V některých případech nastávají uvedené problémy nejen při záznamu na rekordér, ale již při pouhém sledování původního originálního videozáznamu na TV monitoru.


Použijte jedinečný videoprocesor RGB Kaleidoskop RGB K336!

Vlastnosti a možnosti RGBK336:

Video multikonvertor
Převede videosignál:
RGB (SCART) na kompozitní videosignál (CVBS - CINCH) nebo na S-Video (Y/C - MiniDin) a naopak.
S-Video (Y/C - MiniDin) na kompozitní videosignál (CVBS - CINCH) nebo RGB (SCART) a naopak.
Video (CVBS - CINCH) na S-Video (Y/C - MiniDin) nebo RGB (SCART) a naopak.
V podstatě jakýkoli na jakýkoli z uvedených tří standartů přenosu videosignálu.
Přístroj pracuje v TV systému PAL a po přepnutí i v systému NTSC. Neumožňuje konverzi těchto systémů a pracuje jen v právě zvoleném. V systému NTSC můžete nastavit základní zabarvení obrazu potenciometrem HUE. Pak již budete pracovat s ostatními nastavovacími prvky jako v systému PAL.

Colormix
Umožňuje regulovat jednotlivé základní barvy (RGB) a mixovat je mezi sebou v jakémkoli uvedeném připojení či konverzi.
Malými točítky můžete vyvážit "bílou" či nastavit přirozenou "pleťovou barvu". Barvy můžete však také mixovat a prohazovat je či zobrazit jen jednu nebo dvě. Takovéto nekonečné množství barevných efektů a odstínů či nádechů obrazu neumožňuje zřejmě žádný videoprocesor na trhu ani běžný software pro úpravu videa na počítačích. Na RGB kaleidoskopu navíc vše nastavíte v reálném čase, jednoduše, rychle a plynule.
Upravíte barvy nahrávek z VHS, videokamery atd. při archivaci na DVD R, nebo na HDD, DV apod.
Jednoduše kdykoli vytvoříte barevné efekty. Například na konci videonahrávky plynule obraz přesunete do černobílé jednobarevné podoby (nebo si namixujete vlastní barevný nádech obrazu) a poté stmavíte pomalu do černa. Záleží jen na Vašich představách a nápadech.

Corrector
Dalšími čtyřmi točítky můžete nastavit kontrast, jas a ostrost obrazu, barevnost a vrátit tak obrazu ostrost (nebo jej mírně rozostřit), nastavit větší či menší jas nebo kontrast a upravit barevnou sytost. Prostě obraz do jisté míry takto můžete remasterovat a vrátit to, co mu vzal čas a nedokonalost starší techniky (médium, aparatura...).

Synchronize repairer
Máte problémy se zálohováním Vašeho archivu VHS či DVD nahrávek na VHS (S-VHS), DVD nebo HDD rekordér, který odmítá nahrávat se zobrazením nápisu "No record" apod. či nahraje prázdnou černou (šedou, jenobarevnou plochu) obrazovku a nebo se obraz kroutí a poblikává? To vše plně odstraní obvod "Synchronize repairer" vestavěný v RGB Kaleidoskopu. Ten velice přesně nahradí synchronizační složku videosignálu novou ještě před eventuální konverzí (nutnost pro správnou funkci) do jiného standardu (RGB, SVideo, CVBS). Zachová tak pouze obrazovou složku (to co vidíte - jasový kanál tedy černobílý obraz + barvonosnou složku). Celá synchronizační složka je přesně vygenerována s přesným časováním a zpětným vložením zmíněné původní obrazové složky (ta je pouze korigována nastavovacími prvky na RGB K336). Odpadnou tedy problémy s časovou chybou (u VHS, S-VHS…) známé u přístrojů bez korekce TBC. Synchronizační impulsy jsou znovu vytvořeny přesně dle TV normy (časování, úroveň a tvar). Též jsou z videosignálu odstraněny všechny nestandardní informace (pulsy a rušení včetně VPS, TXT atd.), které nejsou při záznamu na médium využívány a ponecháno jen to, co ve videosignálu musí dle TV normy být, tedy obrazová informace a synchronizační směs dle TV normy PAL nebo NTSC.

Obvody spojené s časováním synchronizační složky jsou pro dosažení vysoké přesnosti a tím stability obrazu řízené procesorem.

SDS - Super Digital Synchro funkce je dosažená použitím procesorem řízené synchronizace s videosignálem pro dokonalou funkci obvodů přístroje. Znamená to, že nemohou vzniknout problémy s nepřesně vyříznutou obrazovou informací, která je upravována fadery a vkládána do nové dokonalé synchronizační složky vygenerované obvody Synchronize repaireru. Problémy s nepřesností jejího střihu (oddělení synchronizační složky od obrazové přesně před a za synchroimpulsem) by byly příčinou trhání, kroucení či jiné nestability obrazu. V jakékoli chvíli i při různých náročných scénách (výbuchy a jiné přechody tmavý / světlý obraz) musí zůstat synchronizace s původní synchronizační složkou videosignálu neporušena. Právě to je úkol přesného časování obvodem SDS.

TTI - Time Trip Immunity tato funkce znamená, že software v procesoru zajišťující synchronizaci počítá s tzv. časovou chybou videorekordérů (u DVD přehrávačů a digitálních videorekordérů se nevyskytuje). Tak se nazývá chyba v délce jednotlivých TV řádků. Rozdíl v rozdílné délce TV řádků samozřejmě pouhým okem nepostřehneme. TV přijímač se s touto chybou vyrovná. Rozdíl v délce TV řádků je větší, čím méně kvalitní je videorekordér. Pokud by tato vlastnost byla opomíjena, mělo by to za následek neslučitelnost RGB K336 s některými videorekordéry a výše popsané problémy s nestabilitou obrazu atd. vlivem nepřesného vyříznutí synchronizace od obrazové informace (uříznutí části synchroimpulsu či naopak zbytek obrazové informace, která by rušila stabilitu obrazu). Řez musí být velice přesný - rozhodují jednotky mikrosekundy. Procesor vestavěný v RGB K336 se synchronizuje s každým TV řádkem samostatně. To znamená, že rozdíl v délce TV řádku nemá vliv na přesný střih.

Přístroj RGB K336 je vybaven indikací funkce pomocí dvou LED kontrolek.
LED kontrolka RGB IN informuje o přítomnosti videosignálu na vstupním konektoru SCART RGB K336 ve formě RGB. Kontrolka LED POWER informuje o napájení přístroje.

RGB Kaleidoskop RGB K336 je vybaven konektory 2x SCART pro vstup a výstup videosignálu RGB, 2x MiniDin pro vstup a výstup S-Video a 2x CINCH pro vstup a výstup kompozitního videosignálu (CVBS). RGB K336 dokáže zpracovat videosignál v podobě Video (kompozitní, CVBS), S-Video (Y/C) a také v podobě RGB (přenos jednotlivých barev a synchronizace zvlášť) a tyto typy přenosu videosignálu mezi sebou jakkoli kombinovat. Přenos videosignálu v RGB je nejkvalitnější analogový přenos. Při něm jsou vyřazeny z činnosti kodéry a dekodéry barev a další obvody v RGB K336, přehrávači, rekordéru a TV monitoru. Tyto obvody při propojení Video nebo S-Video mají podstatný vliv na kvalitu obrazu a dle kvalitativní třídy přístrojů obraz více či méně zhorší, vždy však podstatně. Při přenosu videosignálu v podobě RGB oproti S-Video stoupne kvalita obrazu (v závislosti na kvalitativní třídě přístrojů) většinou ještě více než v porovnání Video/S-Video. Kvalitativní rozdíly lze procentuálně vyčíslit přibližně takto: Jestliže je Video/RGB = 100% zlepšení, potom je Video/S-Video = 30-40% zlepšení a S-Video/RGB = 60-70% zlepšení. Vyšší kvalita se projeví ostřejším obrazem a věrnějším podáním barev (ostřejší a méně prolínající se přechody barev a nižší šum v barevných plochách).
Pro připojení RGB K336 v režimu RGB je nutno použít kabely SCART/SCART. V režimu S-Video je možno použít kabely SCART/SCART nebo SCART/MiniDin+CINCH a v režimu Video (CVBS) kabely SCART/SCART nebo SCART/CINCH.
RGB K336 propustí audiosignály v konektoru SCART bez jakéhokoli vlivu. V konektorech SCART jsou audiosignály a ostatní povelové kanály pouze propojeny (vstup/výstup). Tyto kanály jsou dokonale odstíněné vzájemně i od zpracovávaných videosignálů.

Používejte jen precizních AV kabelů aby nebyly zbytečně degradovány vlastnosti RGB K336 vlastnostmi levných nekvalitních AV kabelů (vzájemné pronikání signálů nekvalitním el. stíněním, špatným kontaktem nekvalitních konektorů na kabelech apod.) I na kabelech záleží!!!

Přístroj je vyroben nejmodernější technologii výroby na automatické lince SMT (povrchová montáž) a vestavěn v High End AL pouzdru s panely ze vzácného dřeva. Výhodou je kromě vzhledu dokonalé elektrické odstínění kovovým pouzdrem od okolního rušení (např. mobilními telefony), aby nahrávka byla v dokonalé kvalitě. Firmware v processoru je možné přeprogramovat u výrobce dle budoucího vývoje techniky.

V balení a ceně je zahrnut napájecí zdroj S12DC05S

Důležité upozornění!!!
Upozorňujeme, že jakékoli šíření a kopírování originálních videokazet a DVD disků a jejich kopií zhotovených pomocí přístroje RGB Kaleidoskop - RGBK336 v rozporu s právě platným autorským zákonem a jeho novelami je zakázáno a může být stíháno podle zákona!!! Ve vlastním zájmu si před použitím média (CD, DVD, VHS…) prostudujte právě platný autorský zákon včetně všech jeho novel a doplňků!!!
Tímto upozorněním se zbavují výrobce a prodejci přístroje RGBK336 odpovědnosti za případné škody a postihy zneužitím přístroje RGBK336 k šíření kopií nahrávek.


Máte-li zájem o nezávazné předvedení RGB kaleidokopu RGBK336, či vyzkoušení s 14 denní zárukou možností vrácení, zavolejte nám na 606 28 28 00 - nonstop. Nebo nás kontaktujte na: connect@correct.cz

Pomozte nám, s vytvořením rubriky "nejčastější otázky" - pište je na: connect@correct.cz Nejzajímavější a nejčastější zde uveřejníme. Za jakékoli dotazy a připomínky velice děkujeme.

Těšíme se na Vás a na Vaše otázky a věříme, že se Vám novinka RGBK336 bude líbit a splní Vaše požadavky.

Děkujeme za pochopení a za další návštěvu těchto stránek.


Obrázek2

Obrázek3