Na Home Page
Informace
Kontakty
 

RHP334 - Realistic Headphones Processor + remastering proc. - Portable
konektory km. rozsah audio [Hz] odstup signál/šum [dB] vst./výst. imp. A [kohmů] vst./výst. úr. audio [V] výstupní výkon [W] nap. napětí [V] / proud [A] rozměry bez kon. [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
2xJACK 3,5 + nap. 3/1mm20 - 30000110/12047/0.014 / 4 šš0,32x1,2V AKU / 3V nap. zdroj102x55x225900,-Objednat emailem

Vážení posluchači na sluchátka (O)

Přístroj Realistic Headphone Processor - RHP Vám dokáže poslech na sluchátka učinit konečně plně realistickým jako při poslechu na reprosoustavy.
Model RHP334 je akumulátorová mini verze Realistic Headphone Processoru pro přenosné CD, MD, MC, MP3... osobní přehrávače na sluchátka i pro připojení k domácímu audiosystému.
Zvuk, který slyšíte při běžném poslechu na sluchátka bez processoru je nepřirozený až nepříjemný. Slyšíte vše ze stran a uvnitř hlavy. RHP334 všechny hudebníky seřadí před Vás přesně tam odkud jsou slyšet na koncertě nebo při poslechu na reprosoustavy.
Vestavěný Remastering processor dokáže navíc přiblížit či vrátit původní zvuk nahrávky.
Chcete vrátit zvuku to, co mu vzala nedokonalost systémů CD, MC, MD, a ještě více komprimující systémy MP3, WMA...? Víte, že ekvalizery a podobná zařízení sice dají zvuku jiný, subjektivně třeba i lepší charakter, avšak od původního zvuku ještě více vzdálený? V přístroji RHP334 není vestavěn ekvalizer, ale inteligentní audioprocessor, velmi složitě a inteligentně pracující s "obálkou" audiosignálu.
Budete mít dojem, že jste si vyčistili uši. Budete si myslet, že jste na živém koncertě.
RHP334 bude jistě přínosem i jako kvalitní zesilovač pro sluchátka i když nevyužijete vestavěné zvukové procesory. Vzhledem k jeho konstrukci a parametrům v porovnání s výstupními sluchátkovými zesilovači většiny přenosných přehrávačů, bude poslech kvalitnější již z tohoto důvodu.
RHP334 se vyrábí v precizním High End provedení v pouzdru z AL eloxprofilu. Propracovaná konstrukce a SMT technologie zaručuje maximální spolehlivost, stabilitu parametrů. Věříme, že processor převýší Vaše očekávání a budete jej rádi používat.

Přejeme mnoho spokojenosti!Popis funkce realistic processoru v RHP334
Tato funkce přístroje Vám dokáže poslech na sluchátka učinit konečně plně realistickým jako při poslechu na reprosoustavy. RHP334 všechny hudebníky "seřadí" před Vás přesně tam odkud jsou slyšet na koncertě nebo při poslechu na reprosoustavy.
Zvuk, který slyšíte při běžném poslechu na sluchátka bez processoru je nepřirozený až nepříjemný. Slyšíte vše z levé či pravé strany a uvnitř hlavy. Celý hudební prožitek se vlastně odehrává v přímce mezi levým a pravým uchem jakoby uvnitř hlavy. Nástroje (zvuky) jsou prostorově orientovány pouze na této přímce (Obr. 1, 2) a jsou nepřirozeně (dle typu a kvality nahrávky někdy až jakoby nekonečně) daleko od sebe.
Při poslechu stereofonního záznamu na dvě reprosoustavy před posluchačem, kde on je ve středu mezi reprosoustavami a tvoří třetí vrchol pomyslného trojúhelníku (levá - pravá reprosoustava - posluchač) je situace jiná -správná. Posluchač v tomto případě vnímá prostor před sebou takto:
Levým uchem vnímá nejen zvuk levé reprosoustavy, ale i pravé reprosoustavy poněkud zpožděný a další odražené zvuky od stěn místnosti, které jsou též časově posunuté vůči přímému zvuku. Stejně tak pravým uchem vnímá všechny tyto složky zvuku z levé reprosoustavy. Lidský mozek tyto složky zpracuje a podle toho, které ucho je přijme a kdy (přímý zvuk v jednom okamžiku a odražený zvuk či zvuk ze vzdálenější reprosoustavy o něco později - tzv. binaurální jev), si vytvoří posluchač dojem kde ten který zvuk (nástroj, hudebník) v prostoru hraje. Tak je tomu i při poslechu živého koncertu či představení.
Binaurální jev však nenastává u poslechu přes sluchátka. Tady je situace vlastně jednodušší. Levé ucho přijímá pouze zvuky levého sluchátka a pravé ucho pouze z pravého sluchátka. Neexistují zde odražené zvuky ani zvuky přijmuté se zpožděním uchem z protilehlého zvukového měniče. Mozek takto jednodušší množství informací vyhodnotí s výsledkem stejně jednoduššího a "chudého", ale také nesprávného prostorového dojmu. Na první pohled by se mohla, dle tohoto teoretického výkladu, jevit situace poslechu na sluchátka dokonalejší. Je však bez přirozených akustických přeslechů mezi levým a pravým kanálem, bez odražených zvuků atd. To je samozřejmě nevhodná "dokonalost". Je to něco takového, jako bychom měli na uších nekonečně dlouhé roury, které by byly zvukově odstíněné (izolované) od okolí. Potom, kdybychom měli před sebou sever a za sebou jih, slyšeli bychom pouze zvuky ze západu levým uchem a z východu pravým uchem. Zvuky ze severu nebo z jihovýchodu či další přicházející z jiného směru než z "čistého" západu nebo "čistého" východu bychom nevnímali. Hrozná představa, že?
Stejně strašná představa je pro posluchače, který pochopí princip processoru RHP a poslech s ním vyzkouší, vrátit se k poslechu na sluchátka bez něho.
Při vývoji processoru byl kladen požadavek na neznehodnocení zvuku jako je tomu u různých efektových processorů. Processor RHP zvuk neznehodnocuje, jak by měl každý ze zájemců pochopit, jak z popsaného principu, tak ze samotného poslechu s přihlédnutím právě k teoretickému výkladu jeho funkce.
Poslech prostřednictvím processoru RHP nemusí nutně znamenat mít u sebe na cestách dva přístroje v podobě RHP processoru a CD, MC, MD, MP3... přehrávače. Přestože tento způsob je ideální v tom, že lze kdykoli měnit jeho nastavení, je možné si nahrávky např. pro přenosný MP3 přehrávač předem upravit pomocí RHP processoru a takto je do přehrávače nahrát. V tomto případě je nutno processor nastavit tak, jak Vám bude poslech později vyhovovat.
Doma či v jiném klidném prostředí, kde nebudou vadit dva přístroje (processor a přehrávač) si jistě dopřejete mít kdykoli možnost měnit hloubku prostorového dojmu (DEPTH), nebo využití vestavěného remastering processoru (viz odstavec 3.2 v návodu) a změnu jeho parametrů.
Podstata a princip zpracování zvukového signálu processorem RHP včetně jeho softwarové simulace je patentově chráněna.
Processor RHP pracuje na analogovém principu a zvukový signál zbytečně neznehodnocuje konverzí do digitálního signálu, zpracováním a úpravou v digitální podobě a zpětnou konverzí na analogový. Veškeré zpracování probíhá v původním analogovém signálu.
Nastavení hodnoty hloubky zreálnění poslechu (velikosti poslechového prostoru) a představení zvuku mimo pomyslnou přímku (levé - pravé ucho) a tím mimo hlavu posluchače je prováděno pomocí tahového potenciometru. Na začátku jeho dráhy je poslech jen mírně předsunut mimo přímku. Na konci dráhy (směrem ke kontrolce LED battery) je hloubka maximální. Optimální nastavení potenciometru je proto pro maximální přiblížení k charakteru poslechu přes reprosoustavy u kvalitních velkých sluchátek přibližně v polovině (aretované) až ve dvou třetinách dráhy. U velmi "prostorově plochých" nahrávek a pro méně kvalitní sluchátka s rozměrově menšími akustickými měniči je optimální nastavení od dvou třetin do konce (maxima) dráhy tahového potenciometru.
Spínačem "Realistic processing" je aktivován v poloze ON proces realistického procesoru. V poloze OFF je tento processor vyřazen z funkce a zvukový signál jím neprochází. V poloze MUTE ztišíte zvuk na minimum a můžete ji využít například pro rychlé ztišení zvuku v případě, že nemáte v dosahu přehrávač. Spínač realistického procesoru nemá vliv na funkci ostatních částí přístroje RHP334 (například na funkci Remastering processing).

Pro Vaši představu jsme připravili ukázky nahrávek. Nahrávky slouží výhradně pro účely předvedení přístroje a je zakázáno jejich kopírování, rozšiřování a jiné užívání v rozporu s právě platným autorským zákonem.
Ukázky přehrávejte s použitím jakýchkoli sluchátek. Vyzkoušejte pokud možno různá sluchátka. V praxi se ukázalo, že čím kvalitnější sluchátka s většími akustickými měniči, tím je lepší a hlubší prostorový efekt a vliv Realistic processoru. Pro reprodukci prostřednictvím reprosoustav nejsou ukázky vhodné. Nahrávka by vypadala prostorově tak, jakoby byl posluchač více vzdálen od reprosoustav a trojúhelník rozmístění levá reprosoustava - posluchač - pravá reprosoustava by nebyl rovnostranný, než jak je doporučeno pro stereofonní reprodukci.
Nahrávky označené pouze názvem jsou ve formátu .wav a nejsou komprimované, 44,100 kHz, stereo (plná "CD kvalita"). Při konverzi do MP3 a nebo podobného formátu by kvalita byla nižší. Proto mějte trpělivost ve stahování těchto souborů, které Vám ukáží, co Realistic processor vestavěný v RHP334 umí.

Realistic processor byl při přípravě těchto ukázek s regulátorem DEPTH na středu dráhy.

Paul Anka - 3 krátké ukázky skladeb v jedné nahrávce. Skladby nejsou celé. Mezi nimi je mezera 1-2 sekundy. V každé skladbě je několikrát přepnut přepínač Realistic processoru. Začátek skladby je bez vlivu procesoru a po cca 2 sekundách je přepnuto na Realistic processor (ON). Poté je opět přepnuto na "bypass" (Realistic Processor OFF - obchvat bez vlivu) atd., několikrát v každé skladbě. Mezi přepnutím je někdy pozorovatelný krátký okamžik ticha zaviněný pomalejším přepnutím přepínače, který je zárověň využit pro funkci MUTE ve střední poloze pro umlčení zvuku.

Paul Anka RHP OFF ON.wav

Roger Waters - CD Amused to Death - krátká ukázka ze skladby Too Much Rope. V této skladbě je jasně patrný vliv Realistic processoru. Saně bez aktivovaného Realistic processoru projedou jakoby hlavou posluchače. Při aktivaci realistického procesu projedou jakoby před posluchačem s přesným zachováním jejich dráhy z jednoho kanálu do druhého a to bez různých nepřesností lokalizace v jakémkoli místě. Tak tomu je při běžném stereo poslechu dvojicí reprosoustav. Nahrávka je posluchačům známa jako referenční a je hojně používána právě při poslechových testech audiosystémů.
U této ukázky je volen způsob - nejprve originální ukázka a poté s aktivací Realistic processoru. To proto aby byla zachována kontinuita prostorového efektu. Potenciometr Depth byl u aktivovaného procesu opět nastaven na střed dráhy.

Roger Waters - CD Amused to Death, ukázka ze skladby Too Much Rope original.wav

Roger Waters - CD Amused to Death, ukázka ze skladby Too Much Rope RHP proces zapnutý.wav

A přeci jen pro ty zájemce, kteří mají pomalé připojení k síti máme výše uvedené ukázky v MP3 formátu (128 a 256k Bit/s, 44,100 kHz, stereo). Upozorňujeme však, že kvalita těchto ukázek je vzhledem ke kompresi nižší.

Paul Anka RHP OFF ON 128.mp3

Paul Anka RHP OFF ON 256.mp3

Roger Waters - CD Amused to Death, ukázka ze skladby Too Much Rope original 128.mp3

Roger Waters - CD Amused to Death, ukázka ze skladby Too Much Rope RHP proces zapnutý 128.mp3

Roger Waters - CD Amused to Death, ukázka ze skladby Too Much Rope original 256.mp3

Roger Waters - CD Amused to Death, ukázka ze skladby Too Much Rope RHP proces zapnutý 256.mp3

Zvukové ukázky budeme postupně rozšiřovat a připravovat ve spolupráci s Vámi - pište, co byste chtěli slyšet, vyzkoušet - jaký hudební styl, jakou nahrávku a jakou přesně její část. Mailujte na: connect@correct.cz nebo volejte 606 28 28 00. Děkujeme za pomoc vytvářet tyto stránky.

Poslech prostřednictvím processoru RHP nemusí nutně znamenat mít u sebe na cestách dva přístroje v podobě RHP processoru a CD, MC, MD, MP3... přehrávače. Přestože tento způsob je ideální v tom, že lze kdykoli měnit jeho nastavení, je možné si nahrávky např. pro přenosný MP3 přehrávač předem upravit pomocí RHP processoru a takto je do přehrávače nahrát. V tomto případě je nutno processor nastavit tak, jak Vám bude poslech později vyhovovat. Tak jsou právě připravené tady vystavené zvukové ukázky.
Doma či v jiném klidném prostředí, kde nebudou vadit dva přístroje (processor a přehrávač) si jistě dopřejete mít kdykoli možnost měnit hloubku prostorového dojmu (DEPTH), nebo využití vestavěného remastering processoru (viz odstavec 3.2 v návodu) a změnu jeho parametrů.


Popis funkce remastering processoru v RHP334
Funkce remastering processoru dokáže rozjasnit jakoukoli audionahrávku z jakéhokoli média. Remastering processor není ekvalizer, ale inteligentní analogový audioprocessor, velmi složitě a inteligentně pracující s "obálkou" audiosignálu. Remastering processor v přístroji RHP334 zvuk neznehodnocuje, jako přístroje typu ekvalizer, DSP processor apod. zvláště při nesprávném nastavení.
Z principu při zpracování zvuku reprodukční aparaturou (zdroj signálu, zesilovač, reproduktory či sluchátka), ale i nahrávací aparaturou dochází k určité degradaci původního zvuku.
Charakter rozdílu mezi zvukem bez nebo s remastering processorem lze přirovnat k rozdílu mezi magnetodynamickými a elektrostatickými sluchátky či reprosoustavami. Elektrostatický systém poskytuje detailnější, jasnější a barevnější tj. originálnější zvuk. Tak tomu je i při reprodukci zvuku zpracovaného pomocí vestavěného remastering processoru, jen míru vlivu je možné s výhodou nastavit. Elektrostatická sluchátka jsou několikanásobně dražší a jsou konstruována jen jako uzavřená pro domácí poslech. S remastering processorem v přístroji RHP334 si můžete dopřát originálnější zvuk i na cestách.
Velký přínos má vestavěný remastering processor také pro komprimované nahrávky v systémech MP3, WMA apod., kterým dodá původní jas a brilanci před komprimací.
Z principu komprimace (některé detaily jsou úplně vypuštěny), však není možné vrátit nahrávce vše (to, co chybí), ale jen detaily, které jsou pouze potlačené.
Přístroj RHP334 je vybaven odděleným přepínáním stupně procesorování hlubokých tónů a středů + středních výšek + výšek. Zvolením stupně procesorování vlastně nastavíte úroveň mezi ideálním zvukem (původním, živým) a zvukem bez procesoru při reprodukci z audiosystému. Tento rozdíl závisí na kvalitě nahrávací (přehrávací) aparatury a nahrávky.
Vestavěný remastering processor rozjasní zvuk, zvýší jeho barevnost, zvýrazní nejjemnější detaily (harmonické složky signálu - barvu zvuku) a eliminuje fázové zkreslení (zkreslení obálky).
Remastering processor vestavěný v RHP334 provede fázovou korekci vysokých frekvencí 1,25 - 30kHz, které obsahují právě harmonické složky. V processoru se akustické pásmo rozdělí do čtyř jednotlivých pásem 5Hz - 125Hz, 125Hz - 1,25kHz, 1,25kHz - 12,5kHz a 12,5kHz - 30kHz. Jednotlivá pásma jsou procesorována samostatně a mají charakteristiky optimalizovány podle fyzikálních vlastností daného kmitočtového pásma (eliminace fázového zkreslení, zvýraznění harmonických složek - detaily a barva zvuku). Processor má v každém pásmu nastaveno jiné zpoždění, vlastnosti filtrů a zesílení tak, aby výsledná kmitočtová charakteristika byla maximálně rovná. Remastering processor pracuje optimálně u všech pracovních úrovní signálu, tedy i při minimální hlasitosti, bez slyšitelného přidání šumu. Akustické pásmo v processoru není rozděleno vůbec násilně a dojem z výsledného zvuku je absolutně přirozený. Nic nepřebývá, nic nechybí, zvuk je pouze jasnější, barevnější a přirozenější.
Nastavení procesorování je rozdělené do dvou skupin. Přepínač low processing nastavuje úroveň procesorování pásma 5Hz - 125Hz a přepínačem high processing nastavíte stupeň procesorování všech tří zbývajících pásem 125Hz - 30kHz najednou. Přepínání stupně procesorování těchto tří pásem najednou se ukázalo v praxi jako naprosto vyhovující pro snadné nastavení a to jak pro přenosné osobní přehrávače, tak i pro domácí audiosystém. Proto je zjednodušeno do společného nastavení high processing. Remastering processor v přístroji RHP334 je aktivován spínačem on/off. Je-li přepínač nastaven na off prochází audiosignál bez ovlivnění remastering processorem (bypass). Tento spínač nemá žádný vliv na ostatní funkce přístroje (realistic processor atd.).

Pro Vaši představu jsme připravili ukázky nahrávek. Nahrávky označené ...0 znamená původní zvuk, označení ...1 označuje zpracovaný zvuk processorem s oběma regulátory na středu dráhy. Ukázky označené ...2 jsou zpracované processorem s oběma regulátory na maximum. Nahrávky jsou ve formátu wav, 44,100 kHz, stereo (plná CD kvalita). Při konverzi do MP3 a nebo podobného formátu by kvalita a tím i vliv processoru byl nižší. Proto mějte trpělivost ve stahování těchto souborů, které Vám ukáží, co Remastering processor vestavěný v RHP334 umí.

Vystavné ukázky nejsou upraveny Realistic processorem. Pro ukázku funkce tohoto obvodu v přístroji je uveden odkaz výše v článku Popis funkce Realistic processoru.

Saltarello0.wav

Saltarello1.wav

Saltarello2.wav

A přeci jen pro ty zájemce, kteří mají pomalé připojení k síti máme výše uvedené ukázky v MP3 formátu (256k Bit/s, 44,100 kHz, stereo). Upozorňujeme však, že kvalita těchto ukázek je vzhledem ke kompresi nižší.

Saltarello0.mp3

Saltarello1.mp3

Saltarello2.mp3

Zvukové ukázky budeme postupně rozšiřovat a připravovat ve spolupráci s Vámi - pište si, co byste chtěli slyšet, vyzkoušet - jaký hudební styl, jakou nahrávku a jakou přesně její část. Mailujte na: connect@correct.cz nebo volejte 606 28 28 00. Děkujeme za pomoc vytvářet tyto stránky.

Přístroj RHP334 je vybaven přesným krokovým regulátorem hlasitosti ovládaným tlačítky. Hlasitost lze však nastavovat nezávisle regulátorem na osobním přenosném přehrávači.
Processor RHP334 je napájen z vestavěných NiMH akumulátorů nebo napájecím/nabíjecím zdrojem.

Další podrobnosti a dokumentace budou vzhledem k náročnosti popisu a vysvětlení funkce zařazeny přibližně první polovině dubna 2005. Informace budeme postupně přidávat.

První informace o připravovaném prototypu byly uveřejněny v novém čísle High End Reportu 2/2005.
Nyní byl uveden test v časopise Stereo a Video 11/2006

V příslušenství je dodáván nový napáječ / nabíječ. Jedná se o nový pulsní napáječ s vynikající filtrací a stabilizací napájecího napětí. Tento nový typ se osvědčil i v případě nabíjení při současném používání přístroje ve spojení se stolním CD přehrávačem nebo jinými přístroji připojenými k elektrické síti. Nový napáječ (viz foto) má lepší filtraci pro zamezení zemních smyček (odstup od rušení – bručení apod.) při propojení s domácí sestavou napájenou elektrickou sítí.

Můžete si stáhnout RHP334navod.pdf

Připravujeme k uveřejnění další informace.
Další hudební ukázky budou přidány zde jako odkazy ke stažení ve formátu WAV.

Máte-li zájem o nezávazné předvedení processoru, či vyzkoušení s 14 denní zárukou možností vrácení, zavolejte nám na 606 28 28 00 - nonstop. Nebo nás kontaktujte na: connect@correct.cz

Pomozte nám, prosím, s vytvořením rubriky "nejčastější otázky" - pište je na: connect@correct.cz Nejzajímavější a nejčastější uveřejníme zde. Za jakékoli dotazy a připomínky velice děkujeme.

Těšíme se na Vás a na Vaše otázky a věříme, že se Vám novinka RHP334 bude líbit a splníte si sen o realistickém poslechu na sluchátka srovnatelným s poslechem na reprosoustavy.

Děkujeme za pochopení a za další návštěvu těchto stránek.

Nabídka pro další zájemce o obchodní zastoupení
Máte-li obchod s elektronikou (případně jen s částí našeho sortimentu např. audiotechnikou apod.), máme pro Vás výhodnou nabídku obchodního zastoupení, které chceme zřídit v každém větším městě ČR. Rádi Vám zašleme smlouvu a další podmínky prodeje. Kromě zvýhodněných cen budou mít tito prodejci uvedené adresy, tel. spojení a další údaje na této stránce, včetně informace o prodavaném sortimentu. Tyto informace podáváme zákazníkům podávat i telefonicky.


obrázek 2

obrázek 3

obrázek 4

napáječ / nabíječka