Na Home Page
Informace
Kontakty
 

VOS222 - Video Opto Separator - Opto video oddělovač, 2x přepínač a 2x rozbočovač Video (CVBS) + napáječ
konektory kmit. rozsah video [MHz] vst./výst. imp. V [ohm] vst. / výst. úr. video [V] nap. napětí [V] odběr proudu [mA] rozměry bez konektorů a ovl. prvků [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
4xCINCH, nap.5,5/2,10-1075 / 751 šš / 1 šš2x 12 stř. galvanicky oddělené2x cca 5090x65x351590,-Objednat emailemNovinka Video Opto Separator VOS222 je již v prodeji.
Můžete si stáhnout podrobný manuál VOS222 návod ve formátu pdf

Máte potíže s brumem, rušením v obraze - závojové vodorovné pruhy a pásy stabilní či volně se pohybující, blikání obrazu, svislé zvlnění a kroucení obrazu atd. při propojení videopřístrojů? To je způsobeno napájecími zdroji, vznikem zemních smyček při zapojení přístrojů do vzájemně vzdálených síťových zásuvek. Zejména jde o aparatury s počítačem nebo televizorem, který je uzemněn přes anténu. Kromě rušení v obraze hrozí poškození přístrojů právě napětím mezi nimi.

Video Opto Separator - galvanické opto oddělení videosignálů a odstranění rušení přes zemní smyčku (světlé či tmavé pruhy a linky - závoje - stabilní či volně se pohybující, kroucení obrazu, výpadky barev, odmítnutí nahrávky na DVD či jiný rekordér, brum ve zvuku atd.)

Chcete přepínat dva zdroje videosignálu navíc galvanicky oddělené od dvou monitorů či rekordéru?


Použijte Video Opto Separator VOS222!

Vlastnosti a možnosti VOS222:

Video Opto Separator
Přístroj VOS222 galvanicky odděluje dva vstupní a dva výstupní videosignály pomocí vestavěného velmi rychlého optočlenu. Nejprve se videosignál zesílí (s možností regulace úrovně potenciometrem na boku přístroje). Na přístroji se nachází čtyři LED kontrolky. Pro indikaci napájení slouží LED POWERI. a II.. LED I. “hlídá” nebo indikuje napájení výstupních obvodů a LED II. naopak vstupních obvodů, obvodů přepínání a procesoru. Dva okruhy napájecího napětí, které jsou galvanicky odděleny, jsou třeba pro galvanické oddělení vstupních videosignálů s výstupními v případech, kdy dochází u složitějších instalací (např. s použitím počítače PC apod.) k zemním smyčkám a rozdílným potenciálům a tím k rušení obrazu a případně k brumu ve zvuku. V některých případech postačí galvanické oddělení videosignálu a tím je odstraněn i brum ve zvuku. Podobný přístroj AOS… pro galvanické oddělení zvukových signálů pomocí optočlenu připravujeme. Oba oddělovače budou na sobě nezávislé pro možnost využití jen pro audio nebo pro video.

Video Switch
Vstupní obvody nejprve vyberou požadovaný vstup (dle přepnutí přepínače či povelu na konektoru). Zvolený vstup je indikován LED A/B.
VOS222 umožňuje přepínat dva videosignály (CVBS).
Vyšší typ VOS422 má vestavěn procesor synchronizovaný s videosignálem a přepínací obvod, který přepne vidosignál přesně v době vertikálního zatemňovacího impulsu. Jsou-li videosignály ve vstupech A a B vzájemně synchronizovány, bude přepnutí bez rušivého efektu (poskočení obrazu apod.). To ocení hlavně profesionálové ve videotechnice určené pro úpravy videosignálu a jeho záznamu či v zabezpečovací technice. Vestavěný procesor s funkcí Synchro Cleaner v zařízení VOS422 vyčistí synchroimpulsy od rušivých pulsů a odstraní Teletextovou informaci, VPS a další složky, které neodpovídají TV normě. Kvalitní vyčistění synchronizační směsi a její dokonalé oddělení od obrazové informace je nutné pro činnost přepínacího obvodu a přesného střihu v době vertikálního zatemňovacího impulsu a pro bezproblémovou činnost připojených přístrojů. VOS422 má proti VOS222 ještě další rozdíly, které jsou popsány dále.

Synchro Cleaner (pouze u typu VOS422)
Máte problémy se zálohováním Vašeho archivu VHS či DVD nahrávek na VHS (S-VHS), DVD nebo HDD rekordér, který odmítá nahrávat se zobrazením nápisu "No record" apod. či nahraje prázdnou černou (šedou, jenobarevnou plochu) obrazovku a nebo se obraz kroutí a poblikává? To vše plně odstraní obvod „Synchro Cleaner“ vestavěný ve VOS422. Ten velice přesně vyčistí a opraví synchronizační složku. Synchro Cleaner pouze synchronizační složku opraví, ale nevytváří novou. Zcela novou synchronizační složku vygeneruje jedině přístroj RGB Kaleidoskope RGB K336 s přesným časováním synchroimpulsů a úrovněmi dle TV normy. Tak lze dosáhnout ještě lepších výsledků (stability obrazu, eliminaci poruch a chyb a dalších problémů se záznamem videosignálu) a to i u více poškozených videosignálů, kde již pouhé vyčištění a oprava synchronizační směsi videosignálu prostřednictvím VOS422 nepomůže. VOS422 lze zapojit za RGB K336 (nebo podobný přístroj VTF337) a tím nejprve synchronizační složku dokonale obnovit a opravit a přístrojem VOS422 poté galvanicky oddělit tyto přístroje od zařízení připojených na výstupy VOS422.
Obvody a funkce (pouze u typu VOS422) Synchro Cleaner a Video Switch s přesný přepnutím videosignálu jsou řízené procesorem s funkcemi v software zlepšující přesnost:
SDS - Super Digital Synchro (pouze u typu VOS422) funkce je dosažená použitím procesorem řízené synchronizace s videosignálem pro dokonalou funkci obvodů Synchro Cleaner pro výstupy synchronizační složky přesně dle TV normy. Znamená to, že nemohou vzniknout problémy s nepřesně vyříznutou obrazovou informací. Problémy s nepřesností jejího střihu (oddělení přesně před a za synchroimpulsem) by byly příčinou trhání, kroucení či jiné nestability obrazu. I při náročných přechodech světlá / tmavá obrazovka (například výbuchy, záblesky apod.) musí zůstat synchronizační složka neporušena. Právě to je úkol přesného načasování střihu obvodem SDS.
TTI - Time Trip Immunity (pouze u typu VOS422) tato funkce znamená, že software v procesoru zajišťující synchronizaci počítá s tzv. časovou chybou videorekordérů (u DVD přehrávačů a digitálních videorekordérů se nevyskytuje). Tak se nazývá chyba v délce jednotlivých TV řádků. Rozdíl v rozdílné délce TV řádků samozřejmě pouhým okem nepostřehneme. TV přijímač se s touto chybou vyrovná. Rozdíl v délce TV řádků je větší, čím méně kvalitní je videorekordér. Pokud by tato vlastnost byla opomíjena, mělo by to za následek neslučitelnost přístroje VOS422 s některými videorekordéry a výše popsané problémy s nestabilitou obrazu atd. vlivem nepřesného vyříznutí synchronizace od obrazové informace (uříznutí části synchroimpulsu či naopak zbytek obrazové informace, která by rušila stabilitu obrazu). Řez musí být velice přesný - rozhodují jednotky mikrosekundy. Procesor vestavěný ve VOS422 se synchronizuje s každým TV řádkem samostatně. To znamená, že rozdíl v délce TV řádku nemá vliv na přesný střih. To jsou některé z výhod vyššího typu VOS422.

Video Distributor
Videosignál je ve VOS222 po zpětném převedení z optického signálu navíc aktivně rozbočen do dvou výstupů. Umožňuje tak připojení např. dvou monitorů nebo monitoru a rekordéru atd. Pro každý výstup je zvláštní výstupní videoobvod a proto nedojde k poklesu úrovně na prvním výstupu při zatížení druhého připojeným videozařízením a naopak.

Přístroj VOS222 je vybaven indikací funkce pomocí tří červených LED kontrolek.
LED POWERI. a II. indikují napájení obou napájecích okruhů.
LED kontrolka A/B informuje na který vstup videosignálu je VOS222 přepnut.

Systémový konektor CONTROL (pouze u typu VOS422)
Pro vstup a výstup ovládání VOS422 slouží systémový konektor s 5 piny na zadní straně přístroje. Výstupní obvody mají oddělené napájení a kostru (GND 2) od vstupů a všech obvodů zařízení - tedy i od systémového konektoru (GND 1). Na systémovém konektoru Control je k dispozici výstup indikace přítomnosti videosignálu VIDEO IN - například pro vyhodnocení funkce bezpečnostní kamery apod. Pokud je videosignál přítomen a LED VIDEO IN svítí, je na pinu Vin logická 0 s krátkými impulsy do 1V (vertikální synchroimpulsy). V počítačové technice je to úroveň logická 0, ale pro potřeby například synchronizace s jiným videosignálem je možné tento výstup po zesílení na požadovanou úroveň impulsů využít. Není-li přítomen videosignál a VIDEO IN nesvítí je na pinu Vin čistá logická 1 (5V). Dalším pinem syst. konektoru zleva je Sw. Připojením napětí 5V se přepne zařízení na videovstup B. Pokud je nezapojen či uzemněn na GND 1 na syst. konektoru, je přepnuto na vstup A. Podmínkou pro dálkové přepínání povelem Sw je: přepnutý přepínač na předním panelu do polohy ven.
Pin 5V slouží pro využití k přepínání vstupů jeho spojením s pinem Sw. Neslouží pro napájení jiných zařízení, vzhledem k jeho malé proudové zatížitelnosti (max. 5mA) je možno připojit jen externí nízkoodběrovou diodu LED nebo vstup logického obvodu (port počítače pod.). Může být tedy využit jen jako povelový pin se spínacím napětím 5V.
RESET je aktivován tlačítkem na předním panelu nebo dálkovým povelem či tlačítkem, přičemž je nutno pin RESET na syst. konektoru na krátkou dobu cca 0,5-1 sec. spojit s GND 1 na syst. konektoru. Po dobu ukostření pinu RESET nebo stlačení tlačítka nebude videosignál na výstupech VOS422 přítomen. Funkce RESET slouží pro uvedení VOS422 do počátečního stavu bez potřeby odpojení napájení, což by mělo stejný účinek. RESET je třeba například při výpadku jednoho ze vstupních videosignálů. Pokud je totiž připojen jen jeden videosignál a přepneme na druhý vstup přepínačem a nebo dálkově a poté přepneme zpět, videosignál již na výstupech nebude. Je nutno provést RESET a při přivedení jen jednoho videosignálu vstupy nepřepínat. Toto řešení je vhodné pro použití v zabezpečovací technice apod., kde je vhodné hlídat přítomnost videosignálu a případně zaznamenávat jeho výpadky. Po zaznamenání výpadku počítačem, je proveden počítačem dálkový reset VOS422 a sledování pokračuje dál. Pro sledování přítomnosti videosignálu na výstupu (sledování tedy probíhá nezávisle na volbě vstupu - sleduje se ten na který je přepnuto) je určen pin Vin. To je jen jeden příklad složitějšího využití. Připojení ovládacího počítače či jiného přístroje předpokládá spojení jeho kostry GND s kostrou systémového konektoru VOS422 tedy GND 1. Výstupy VOS422 budou tedy galvanicky (opticky) odděleny a budou se používat pro připojení monitoru, záznamového zařízení (videorekordéru, či druhého počítače pro záznam videosignálu apod.). Právě u těchto zařízení, třeba navíc vzdálené od kamer či jiných zdrojů videosignálu, vzniká rozdíl v potenciálech mezi kostry přístrojů a tím rušení (zvlnění videosignálu).

VOS222 má na zadní straně konektory 4x CINCH. 2x CINCH pro vstupy a 2x CINCH pro výstupy videosignálu Video (CVBS) a nestandardní napájecí konektor POWER. VOS222 dokáže zpracovat videosignál v podobě Video (kompozitní neboli CVBS).
Pro připojení VOS222 s ostatními přístroji použijte kabely CINCH/CINCH případně CINCH/SCART dle konektorů na ostatních přístrojích.
VOS222 není určen pro zpracování ani propojení audiosignálů a proto je tyto signály nutno propojit přímo kabely a případně spojkami konektorů. Pro galvanické oddělení zvukových signálů bude k dispozici zvláštní přístroj.
Používejte jen precizních AV kabelů aby nebyly zbytečně degradovány vlastnosti VOS222 vlastnostmi levných nekvalitních AV kabelů (vzájemné pronikání signálů nekvalitním el. stíněním, špatným kontaktem nekvalitních konektorů na kabelech apod. Zvláště u levných kabelů s konektory SCART, kde je v kabelu vedeno více signálů). I na kabelech záleží!!!

Nové logické značení produktů:
Video Opto Separator typ 2 2 vstupy 2 výstupy - VOS222

Máte-li zájem o nezávazné předvedení VOS222, či vyzkoušení s 14 denní zárukou možností vrácení, zavolejte nám na 606 28 28 00 - nonstop. Nebo nás kontaktujte na: connect@correct.cz

Pomozte nám s vytvořením rubriky "nejčastější otázky" - pište je na: connect@correct.cz Nejzajímavější a nejčastější zde uveřejníme. Za jakékoli dotazy a připomínky velice děkujeme.

Těšíme se na Vás a na Vaše otázky a věříme, že se Vám novinka VOS222 bude líbit a splní Vaše požadavky.

Děkujeme za pochopení a za další návštěvu těchto stránek.


Obrázek2